Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST ANUAL - Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona