DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ ANUAL DEL PRESSUPOST - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès