El compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

COMPTE ANUAL - COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès