Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

L’any 1993 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va comprar l’edifici de Can Freixedas per convertir-lo en la seva seu. L’edifici està catalogat dins el “Pla especial i catàleg del patrimoni històrico-artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès”.

Està ubicat al carrer d’Hermenegild Clascar, núm. 1-3, de Vilafranca del Penedès, la seva referència cadastral és 0981611 CF9708S-0001/AF i el seu valor cadastral són 636.243,90 €.