Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Durant l'any 2018, s'han formalitzat  7 contractes amb procediment obert. D'aquests, 7 contractes amb mesa de contractació:

 1. Servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès - Curs 2018-2019 Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 2. Servei de suport integral per a la gestió i execució de l'operació FEDER 2014-2020 Penedès 360º - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perdil de contractant
 3. Servei de desenvolupament de les accions incloses en el projecte Xarxa i Comunitat de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 4. Serveis d'atenció a la dona del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 5. Restauració del Castellot de Castellví de la Marca, obra inclosa a l'operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 6. Servei de prestació de diferents serveis de suport a ajuntaments de l'Alt Penedès en matèria de Joventut 2018 - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 7. Servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques, instal·lacions de climatització i fontaneria de l'edifici de la seu del Consell Comarcal - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant

 

Durant l'any 2017, s'han formalitzat 6 contractes amb procediment obert. D'aquests, 6 contractes amb mesa de contractació:

 1. Sender de la Via Augusta al seu pas per l'Alt Penedès Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 2. Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil del contractant
 3. Servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès, curs 2017-2018 - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font Perfil del contractant
 4. Servei d'assistència tècnica d'un/a enginyer/a industrial al Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil del contractant
 5. Servei de missatgeria / paqueteria a les dependències de l'edifici de la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil del contractant
 6. Serveis de suport a ajuntaments de l'Alt Penedès en matèria de Joventut - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil del contractant

 

Durant l'any 2016, s'han formalitzat 7 contractes amb procediment obert. D'aquests, 4 contractes amb mesa de contractació:

 1. Gestió del servei públic de monitoratge del transport escolar de la comarca de l'Alt Penedès - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 2. Servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès, curs 2016-2017 - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 3. Servei de neteja de les dependències de l'edifici de Can Freixedas, seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant
 4. Serveis de suport a ajuntaments de l'Alt Penedès en matèria de Joventut - Vegeu l'acta de la mesa de contractació - Font: Perfil de contractant