Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

Quadre de classificació de la documentació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès