PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - COALICIÓ DE PROGRÉS

 

Des de setembre de 2016, els grups comarcals poden fer arribar mensualment escrits amb notícies, informacions i/o opinions relacionades amb la gestió del CCAP, perquè siguin publicats al Portal de Transparència