Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

 Òrgans de govern i administració : Són òrgans bàsics del Consorci:

a) L’Assemblea general

b) La Junta de govern

c) El president i vicepresident

d) La Comissió especial de comptes

Forma part també de l’organització del Consorci el gerent, amb les funcions executives que determinen aquests estatuts.

 Es podrà crear, per acord de l’Assemblea General, un òrgan complementari per a l’assistència i assessorament als òrgans bàsics, format per les entitats públiques locals de l’àmbit territorial per debatre i informar sobre temes d’interès i que formin part dels objectius del consorci i per proposar altres línies d’actuació i objectius específics  : comitè tècnic