Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Municipi
Telèfon
Fax
Tractament
President
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Partit polític
Sexe
Càrrec
Gerent
CIF
Comarca
Codi comarca
Província
Codi província
CAPICOM
No
Any cens
Cens
Codi tipus
Superfície
Article
Tipus
Codi postal
Horari
Dissolt
No
SIGLACOM
Altura
HD
Capital
E-mail
Web
Partit judicial
Partit electoral
Gentilici
Localitat CP
Delegació govern
MUNICAT
Àmbit
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Data actualització
Codi ens
Ordenació alfabètica
Nom complet
Enllaç
Documents
Més informació