Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

Nombre alts càrrecs homes Nombre alts càrrecs dones Nombre altres directius homes Nombre altres directius dones Nombre eventuals homes Nombre eventuals dones Nombre funcionaris homes Nombre funcionaris dones Nombre interins homes Nombre interins dones Nombre laboral fix homes Nombre laboral fix dones Nombre laboral temporal homes Nombre laboral temporal dones Nombre associat homes Nombre associat dones Nombre sense especificar homes Nombre sense especificar dones Prioritat
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0

ANNEX DE PERSONAL

 

ANNEX DE PERSONAL 2016 DEL CONSORCI GAL ALT URGELL - CERDANYA

 

Denominació del lloc de treball

Característiques

Grup

Places

Vacants

Personal laboral no permanent

 

 

 

 

Directora-gerent del programa Leader

Equip tècnic

A1

1

1

Tècnic de grau mig

Equip tècnic

A2

1

1

Tècnic de grau mig/RSE

Equip tècnic

A2

0,5

1

Tècnic de grau mig/RSE

Equip tècnic

A2

0,5

1