Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi pots trobar tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

0 Registres carregats
Per acord de l'Assemblea General, el Consorci s'ha adherit al Conveni de l'ACM-FMC amb CCOO i UGT