Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

0 Registres carregats
Període Mig de Pagament (PMP)

En Compliment de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i tal com especifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions.

Any 2019

El període mitjà de pagament al primer de trimestre de 2019, va ser de: 17,19 dies

Any 2018

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2018, va ser de: - 5,78 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2018, va ser de: +12,60 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2018, va ser de: +25,56 dies

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2018, va ser de: +16,75 dies

Any 2017

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2017, va ser de: - 9,58 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2017, va ser de: - 9,84 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2017, va ser de: +6,92 dies

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2017, va ser de: +3,97 dies

Any 2016

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2016, va ser de: -8,42 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2016, va ser de: -8,33 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2016, va ser de: - 8,28 dies

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2016, va ser de: - 6,43 dies

Any 2015 

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2015, va ser de: - 6,79 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2015, va ser de: - 7,95 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2015, va ser de: - 6,38 dies

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2015, va ser de: - 6,60 dies

Any 2014

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2014, va ser de: - 8,18 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2014, va ser de: - 5,46 dies