Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

PERÍODE MIG DE PAGAMENT 

En Compliment de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i tal com especifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions.

Què és?

Aquesta metodologia estableix el càlcul del PMP (Període Mig de Pagament), entenent el PMP com els dies transcorreguts entre els 30 dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, i la data de pagament material per part de l'Administració.

Us informem del període mitjà de pagament a proveïdors, de les factures expedides des de l'1 gener 2014 i que consten al registre comptable de factures, i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de la mateixa data.

Nota: Un PMP negatiu voldrà dir que el pagament s'ha realitzat amb anterioritat a aquests 30 dies.

 

Any 2018

ElEl període Mitjà de pagament al primer trimestre 2018, va ser de: - 5,78 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2018, va ser de: +12,60 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2018, va ser de: +25,56 dies

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2018, va ser de: +16,75 dies

Any 2017

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2017, va ser de: - 9,58 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2017, va ser de: - 9,84 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2017, va ser de: +6,92 dies

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2017, va ser de: +3,97 dies

Any 2016

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2016, va ser de: -8,42 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2016, va ser de: -8,33 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2016, va ser de: - 8,28 dies

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2016, va ser de: - 6,43 dies

Any 2015 

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2015, va ser de: - 6,79 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2015, va ser de: - 7,95 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2015, va ser de: - 6,38 dies

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2015, va ser de: - 6,60 dies

Any 2014

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2014, va ser de: - 8,18 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2014, va ser de: - 5,46 dies