Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Ajuda'ns a millorar

Participa

Fomentem i potenciem la participació ciutadana i l'acció comunitària, perquè la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions del nostre municipi. Participa-hi!

Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per millorar Castellbisbal? T'escoltem.
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions de l'Ajuntament de Castellbisbal.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o si dubteu sobre la seva legalitat.
Normativa municipal Normativa municipal

Estigueu al dia de la normativa que afecta Castellbisbal en tots els àmbits.

Tauler d'edictes Tauler d'edictes
Aquí trobareu actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hi han de publicar obligatòriament.