La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament d'Alella. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament d'Alella.

Decret d'Alcaldia 22/2016, de 13 de gener de 2016 - Règim regulador del contingut, característiques i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alella - Document

Decret d'Alcaldia 1311/2014, ratificat pel Ple municipal del 27 de novembre de 2014, de creació del registre electrònic de l'Ajuntament d'Alella i el seu règim de funcionament - Document