Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Resum Data publicació Enllaç
Administratiu 15-06-2005 Enllaç
Tècnic d'administració general (TAG) 16-02-2018 Enllaç
Agent de la Policia Local 31-10-2017 Enllaç
Administratiu 05-09-2017 Enllaç
Tècnic d'administració general (TAG) 11-08-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 10-08-2017 Enllaç
Operari d'ofici 03-08-2017 Enllaç
Tècnic mitjà en salut 03-08-2017 Enllaç
Oficial 1a de manteniment general 03-08-2017 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteconomia 03-08-2017 Enllaç
Tècnic mitjà educador social 03-08-2017 Enllaç
Auxiliar administratiu 03-08-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Operari d'ofici 21-06-2017 Enllaç
Sotsinspector de la Policia Local 02-06-2017 Enllaç
Administratiu 17-01-2011 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic d'administració general 22-05-2017 Enllaç
Coordinador tècnic de Serveis Personals 17-01-2017 Enllaç
Tècnic superior serveis personals 05-07-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu 23-06-2016 Enllaç
Tècnic mitjà de Serveis Territorials 23-05-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Operari d'ofici 06-05-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 23-02-2016 Enllaç
Administratiu 26-01-2016 Enllaç
Tècnic mitjà treballador social 15-12-2015 Enllaç
Llista d'espera de places de Tècnic auxiliar informació i comunicació 12-12-2012 Enllaç
Tècnic administració especial economista 23-12-2011 Enllaç
Educador social 14-02-2011 Enllaç
Educador social 04-02-2011 Enllaç
Agent de la policia local 17-01-2011 Enllaç
Inspector de la policia local 17-01-2011 Enllaç
Tècnic mitjà educació 17-09-2010 Enllaç
Tècnic mitjà medi ambient 17-09-2010 Enllaç
Conserge 01-07-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 04-05-2010 Enllaç
Tècnic mitjà de recursos humans 04-05-2010 Enllaç
Tècnic auxiliar cultura 15-09-2009 Enllaç
Assistent social 13-05-2009 Enllaç
Enginyer tècnic obra pública-civil 13-05-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteconomia 13-05-2009 Enllaç
Administratiu 13-05-2009 Enllaç
Agent de la policia local 05-03-2009 Enllaç
Conserge 22-10-2008 Enllaç
Tècnic de cultura 08-09-2008 Enllaç
Assistent social 15-06-2005 Enllaç
Agent de la policia local 09-08-2008 Enllaç
Auxiliar en informàtica 09-06-2008 Enllaç
Sobreestant 09-06-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 09-06-2008 Enllaç
Agent de la policia local 03-12-2007 Enllaç
Agent de la policia local 27-12-2006 Enllaç
Tècnic en arxius i gestió de personal 05-09-2006 Enllaç
Administratiu 05-09-2006 Enllaç
Tècnic de joventut 05-09-2006 Enllaç
Vigilant 05-09-2006 Enllaç
Aparellador 05-09-2006 Enllaç
Tècnic d'administració general 05-09-2006 Enllaç
Arquitecte 05-09-2006 Enllaç
Assistent social 05-09-2006 Enllaç
ATS 05-09-2006 Enllaç
Agent de la policia local 05-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 05-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 05-09-2006 Enllaç
Educador de carrers 05-09-2006 Enllaç
Enginyer tècnic obra pública-civil 05-09-2006 Enllaç
Conserge escola pública 05-09-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar en informació i comunicació 05-09-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar en educació 05-09-2006 Enllaç
Peó brigada 05-09-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteconomia-documentació 05-09-2006 Enllaç
Oficial 1ª paleta 05-09-2006 Enllaç
Tècnic en arxius i gestió de personal 15-06-2005 Enllaç
Aparellador 15-06-2005 Enllaç
Agent de la Policia local 15-06-2005 Enllaç
Tècnic de joventut 15-06-2005 Enllaç
Vigilant 15-06-2005 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteconomia-documentació 15-06-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 15-06-2005 Enllaç
Tècnic d'administració general 15-06-2005 Enllaç
Educador de carrers 15-06-2005 Enllaç
Oficial 1a paleta 15-06-2005 Enllaç
Enginyer tècnic d'obra pública civil 15-06-2005 Enllaç
ATS 15-06-2005 Enllaç
Peó de brigada 15-06-2005 Enllaç
Tècnic en arxius i gestió de personal 03-06-2003 Enllaç
Agent de la Policia local 03-06-2003 Enllaç
Caporal de la policia local 03-06-2003 Enllaç
Educador de carrers 03-06-2003 Enllaç
Oficial 1a paleta 03-06-2003 Enllaç
Peó de brigada 03-06-2003 Enllaç
Recepcionista de cultura i festes 03-06-2003 Enllaç
Tècnic d'administració general 03-06-2003 Enllaç
Subaltern de biblioteca 03-06-2003 Enllaç
Arquitecte 03-06-2003 Enllaç
Vigilant 03-06-2003 Enllaç
Tècnic de joventut 03-06-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-04-2003 Enllaç
Auxiliar Administratiu 30-01-2002 Enllaç
Responsable de Relacions Externes 05-11-2001 Enllaç