Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registros cargados
Denominación Número de plazas Fecha de inicio Fecha final Expediente Sistema de selección Tipos de personal Grupo de titulación Otros requisitos Materias Estado Fecha de las pruebas Lugar de las pruebas Datos de las publicaciones Más información Documentos
BORSA PEÓ/NA BRIGADA 0 12-04-2022 20-05-2022 2022/222 CONCURS MÈRITS TEMPORAL AP RESULTAT TRIBUNAL 27-05-2022 NO ESCAU https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2520430008

Constitució d'una borsa d'ocupació peó/na de brigada.

Resultat tribunal brigada
Personal neteja 0 12-04-2022 20-05-2022 2022/221 Concurs mèrits Temporal AP Neteja RESULTAT TRIBUNAL NO ESCAU https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2520430008

Formació d’una borsa de treball per a les places de personal de neteja municipal.

Anunci resultat tribunal
Tècnic/a Educació Infantil 1 12-01-2018 17-01-2018 3/2018 Urgent Temporal C2 Tècnic Educació Infantil o Mestre Educació Infancil Convocatòria urgent lloc treball temporal de Tècnic/a en Educació Infantil per a la Llar d'Infants. Anunci
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 1 29-12-2017 04-01-2018 URGENT TEMPORAL C2 Administració general

L'Ajuntament comunica que ha de cobrir temporalment i de manera urgent una plaça d'auxiliar administratiu a les oficines municipals. Totes les persones interessades i que estiguin en possessió del títol de graduat escolar o ESO poden presentar el seu currículum fins el dijous 4 de gener de 2018 a les oficines municipals o a través del servei e-tram de la pàgina www.seros.cat

Es valorarà el coneixement en llengua catalana i l'experiència professional (s'ha de justificar aportant la vida laboral). 

Tècnic/a Educació Infantil 1 07-11-2017 10-11-2017 Urgent Temporal C2 TECNIC EDUCACIÓ INFANTIL O MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL

Donat que la borsa de treball està esgotada, l'Ajuntament comunica que ha de cobrir temporalment i de manera urgent una plaça a la Llar d'infants. Totes les persones interessades i que estiguin en possessió del títol de tècnic (TEI) o de mestre en educació infantil poden presentar el seu currículum fins divendres 10 de novembre a les oficines municipals o a través del servei e-tram de la pàgina www.seros.cat.

 

Per al procés selectiu es valorarà el Cúrriculum.

Secretari/ària Interventor/a 1 07-06-2017 2017/184 /03.02.00 Concurs oposició Secretari/ària Interventor/a A1 19-06-2017 Ajuntament de Seròs Decret 97_2017
Anunci relacíó aprovats