Facturas electrónicas Disponible en: Web de l'Ajuntament de Sallent

¿Eres proveedor del ente y tienes que presentar una factura electrónica? En este apartado encontrarás el buzón de facturas electrónicas.

La Llei 25/2013 obliga la presentació de les factures amb un import superior a 5.000 euros electrònicament. 

Els proveïdors que hagin de presentar una factura inferior a 5.000 euros ho podran fer en qualsevol dels dos formats: electrònic i en paper.

Perquè la factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que la factura emesa en paper ha de complir uns requisits a nivell de format (els formats acceptats són: Facturae versió 3.2.x i EDIFACT) i també han de dur una signatura electrònica reconeguda. Si el vostre programari de gestió no us permet generar factures en aquest format o voleu disposar de la informació necessària relacionada amb la factura electrònica podeu consultar aquest web.

Us facilitem les dades corresponents a l’Ajuntament de Sallent que us caldrà per generar les factures en format electrònic:
 El punt General d’entrada és el Servei e-FACT del Consorci AOC
 Els rols i codis associats són:

  Codi DIR3 Adreça CP Municipi Província

Rol fiscal:

01 Oficina comptable

L01081918 Plaça de la Vila, 1 08650 Sallent Barcelona

Rol receptor:

02 Òrgan gestor

L01081918 Plaça de la Vila, 1 08650 Sallent Barcelona

Rol pagador:

03 Unitat tramitadora

L01081918 Plaça de la Vila, 1 08650 Sallent Barcelona