Evaluaciones de las políticas públicas Disponible en: Ajuntament de Ripollet

¿Están bien valoradas las políticas públicas? Si se ha llevado a cabo alguna iniciativa para saberlo, este es el lugar donde encontrarás los resultados.

Actualment l'Ajuntament de Ripollet no té endegat cap projecte d'avaluació de polítiques públiques, tanmateix s'està plantejant com tema d'avaluació l'anàlisi de la participació ciutadana, per capes socials, sexe, edat.  Per altra banda també analitzarà i avaluarà la immersió de la ciutadania de Ripollet en la tramitació electrònica i l'existència d'escletxa digital, fent campanyes, si s'escau per diferents sectors i motius per tal d'extendre el seu ús.