Es visualitzen els expedients que estan en període d'informació pública a l'objecte que els interessats puguin formular reclamacions d'acord amb la normativa vigent. 

  • Modificació del pressupost núm. 13/2021, modalitat crèdits extraordinaris (en exposició al públic fins el 26 de novembre del 2021, inclòs).