A través de este apartado podrás acceder a la información relativa a edictos, anuncios y otros procedimientos normativos que se hallan actualmente en trámite.

Fecha publicación efectiva Título Descripción Enlace edicto Palabras clave Fecha retirada efectiva Número expediente Externo Código ente origen Nombre ente origen
19-10-2018 EXP. LEGALITAT URBANISTICA CAMPING GAVINA

AJUNTAMENT DE CREIXELL

ANUNCI

Unión Turística S.L, ha presentat  el Projecte d'arranjament interior de la recepció, la cuina i els blocs sanitaris i el Projecte bàsic d'arranjament de l'accés general al Càmping Gavina de Creixell.

Els projectes presentats s'exposen a informació pública pel termini d'un mes  per tal que es puguin presentar al·legacions si s’escau, d'acord amb l'establert  a l'article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

L’alcalde, Jordi Llopart i Senent. Creixell, 18 d'octubre de 2018

No