¿Cuánto tarda el ente a pagar las facturas a sus proveedores? Te lo explicamos en este apartado.

Període Mig de Pagament (PMP)

En Compliment de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i tal com especifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions.

 

Any 2020

El període mitjà de pagament al primer trimestre de 2019, va ser de: 16,94 dies 

El període mitjà de pagament al trimestre de 2019, va ser de: 15,16 dies

Any 2019

El període mitjà de pagament al primer trimestre de 2019, va ser de: 17,19 dies

El període mitjà de pagament al segon trimestre de 2019, va ser de: 19, 78 dies

El període mitjà de pagament al tercer trimestre de 2019, va ser de: 18,34 dies

El període mitjà de pagament al quart trimestre de 2019, va ser de: 21,22 dies

 
Any 2018

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2018, va ser de: - 5,78 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2018, va ser de: +12,60 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2018, va ser de: +25,56 dies

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2018, va ser de: +16,75 dies

Any 2017

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2017, va ser de: - 9,58 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2017, va ser de: - 9,84 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2017, va ser de: +6,92 dies

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2017, va ser de: +3,97 dies

Any 2016

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2016, va ser de: -8,42 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2016, va ser de: -8,33 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2016, va ser de: - 8,28 dies

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2016, va ser de: - 6,43 dies

Any 2015 

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2015, va ser de: - 6,79 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2015, va ser de: - 7,95 dies

El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2015, va ser de: - 6,38 dies

El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2015, va ser de: - 6,60 dies

Any 2014

El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2014, va ser de: - 8,18 dies

El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2014, va ser de: - 5,46 dies