Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

A través del següent enllaç es pot accedir al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, el qual dedica un espai a l’anàlisi dels pressupostos dels ens locals i al càlcul d’alguns indicadors econòmics sobre la despesa o endeutament. 

Aquest Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya permet comparar les dades  econòmiques amb altres municipis de característiques semblants, comparar les dades de Vilobí d'Onyar amb dades provincials i nacionals així com elabora un rànquing dels municipis amb bones indicadors en matèria econòmica.

L’enllaç obrirà una nova pestanya que va directe a les dades corresponents al pressupost municipal de l’Ajuntament de Vilobí d'Onyar: 

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/vilobi-d-onyar/2019