Comunicació de crema (Període 16 d'octubre al 14 de març)

El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). L’article 27.3 diu: "Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats a l'entorn agrario silvícola....".  Si bé es preveuen algunes excepcions, estan restringides a circumstàncies gens habituals. Aquesta norma afecta tot el territori de Catalunya.

  • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.

  • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.

  • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

 
En termini
Preu / Taxa
No hi ha taxes associades a aquest tràmit
Qui el pot demanar
Persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme actuacions de risc d'incendi forestal.
Canals de tramitació
Electrònic
Període de l'any en què es pot demanar
El període per fer la comunicació és del 16 d’octubre al 14 de març.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Vilanova de Sau és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (vilanovas@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pg. Verdaguer, 7, 8519, Vilanova de Sau, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 02/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.