Permís de foc (Període del 15 de març al 15 d'octubre)

Permís de foc (Període del 15 de març al 15 d'octubre)

  • El formulari de sol·licitud degudament signat  adreçar-lo presencialment a l'ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
  • En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria el mail i un mòbil de contacte. Aquest és el mitjà que utilitzarà l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.
  • Es pot tramitar aqui.
En termini
Preu / Taxa
No hi ha taxes associades a aquest tràmit
Documentació a aportar
Fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant.
Descripció
  • El formulari de sol·licitud degudament signat adreçar-lo presencialment  a l'ajuntament , que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
  • En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria el mail i un mòbil de contacte. Aquest és el mitjà que utilitzarà l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.
  • Es pot tramitar aqui.
Qui el pot demanar
Qualsevol persona major d'edat
Canals de tramitació
Presencialment
Període de l'any en què es pot demanar
Del 15 de març al 15 d'octubre
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Vilanova de Sau és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (vilanovas@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pg. Verdaguer, 7, 8519, Vilanova de Sau, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 20/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.