Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Ajudeu-nos a millorar

Participació i voluntariat

Conegueu els diferents processos de participació ciutadana que s'estan duent a terme a Vilafranca i de quina manera hi podeu participar. 

 

 

Propostes, suggeriments i agraïments

L'Ajuntament de Vilafranca us ofereix aquest canal perquè hi feu arribar les vostres propostes i suggeriments.

Us escoltem.

Dades estadístiques Dades estadístiques
El municipi en xifres i gràfiques
El Ple municipal i l'Equip de Govern El Ple municipal i l'Equip de Govern
Els membres del Ple i la composició de l'Equip de Govern.
Normativa Normativa

Ordenances per a la bona convivència a Vilafranca.

Contractació pública Contractació pública

Informació sobre licitacions i adjudicacions.