Execució pressupostària trimestral Disponible a: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.