Indicadors de gestió econòmica Disponible a: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.