Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
A Tiana, cuides o descuides? Xarxes socials, web, fulletons desplegables i banderoles biodegradables Campanya de civisme (2021) 3811.5 Civisme
Per tu, per tots. POSA-TE-LA Xarxes socials, web, díptics i banderoles Campanya de conscienciació de l’ús de les mascaretes (2020) 2829.59 Salut
Ells i elles segueixen cuinant per a tu Xarxes socials, web i fulletons Campanya de Promoció de la restauració local (2020) 385.0 Comerç