Certificat d'Antecedents Penals

El certificat d'Antecedents Penals emès a partir de l'1 de març no habilita per treballar habitualment amb menors.

Pot sol·licitar el seu Certificat d'Antecedents Penals per via electrònica completant el formulari al qual s'accedeix des d'aquesta pàgina.

En el procés, ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa 006 associada a la sol·licitud. El pagament es realitzarà a través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària per a Taxes Administratives. Consulti, a l'apartat Resolgui els seus dubtes, les entitats bancàries adherides a l'esmentada passarel·la de pagament i l'horari de servei.

Com a norma general, el seu certificat d'antecedents penals s'emetrà al moment. En els casos en els quals això no sigui posible:

  • Com a justificant de la seva sol·licitud es podrà descarregar un document amb els comprovants del pagament i del registre de la sol·licitud, signat electrònicament pel Ministeri de Justícia. No oblidi guardar o imprimir aquest justificant. En el mateix s'hi inclou un número de sol·licitud que necessitarà per a la descàrrega del certificat en format electrònic, quan aquest estigui disponible.
  • El certificat estarà disponible com a norma general a les 24 hores de la seva sol·licitud, no obstant això és necessari preveure que en determinats casos pot ser necessari un període més llarg, en general no superior a 3 dies hàbils. El termini que l'Administració té per a l'esmentada expedició és de 10 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.
  • Si ho desitja, al formulari de sol·licitud hi pot indicar una adreça electrònica i rebrà un avís quan el certificat estigui disponible.

Si per alguna causa no fos possible l'expedició del seu certificat per via electrònica, aquesta circumstància es posaria en el seu coneixement.

En termini
Canals de tramitació
Electrònic
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tavèrnoles és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (tavernoles@tavernoles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Església, s/n, 8519, Tavèrnoles, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.