Certificació de naixement

Per accedir a aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital o estar registrat en Clau per identificar-se de forma única.

La certificació que se sol·licita pot ser para un mateix, o per a una altra persona. 

A partir de les dades proporcionades en la seva sol·licitud es verificarà la disponibilitat per mitjans telemàtics de la informació. Si està disponible, la seva certificació s'expedirà al moment. De no ser així, el sistema li informarà sobre si rebrà el certificat per correu postal en l'adreça que indiqui en la sol·licitud, o li proporcionarà informació de com ha de procedir per obtenir-ho.

No serà possible realitzar sol·licituds del mateix certificat fins a passats 15 dies des de l'anterior. Aquesta limitació no afecta a les sol·licituds de certificats que puguin emetre's al moment.

En termini
Canals de tramitació
Electrònic
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tavèrnoles és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (tavernoles@tavernoles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Església, s/n, 8519, Tavèrnoles, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.