A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Enllaç e-Taulell

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT NO SEDENTARI DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (Aprovat per Majoria Absoluta al Ple ordinari de 30 de desembre de 2020)

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 2021-2021 (Aprovat per Unanimiat al Ple ordinari de 31 de març de 2021)

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT, SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I SERVEIS COMPLEMENTARIS (Aprovat per Unanimitat al Ple ordinari de 24 de febrer de 2021)

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECCIÓ BIBLIOTECA SALVADOR VIVES CASAJUANA 2020 (Aprovat per Unanimitat al Ple ordinari de 24 de febrer de 2021) 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (Aprovat per Unanimitat al Ple ordinari de 24 de febrer de 2021)