Sol·licitud d'inscripció a la III Fira de Dones Artesanes

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud d'inscripció a la III Fira de Dones Artesanes de Sant Hipòlit de Voltregà que se celebrarà el dia 10 de juny de 2023.
Fora de termini
Preu / Taxa
Tràmit gratuït
Documentació a aportar
 1. Descarregueu-vos el FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ i guardeu-lo al vostre ordinador
 2. Ompliu tots els camps obligatoris (marcats amb vermell) i signeu el formulari digitalment
 3. Comenceu el tràmit clicant el botó      Comença     
 4. Marqueu la casella: Tinc la instància llesta per adjuntar i afegiu aquest formulari.
 5. Adjunteu la documentació adicional:
 • Fotocòpia del DNI, NIE, NIF
 • Fotografia dels productes que se sol·licita exposar
 • Fotografia de la parada (opcional)
 • Carnet de manipulació d'aliments (en el cas de parades de productes alimentaris)

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dimarts dia 20 d'abril de 2023.

Totes les persones que sol·licitin la inscripció a la III Fira de Dones Artesanes, pel sol fet de signar la sol·licitud estan obligades a complir el reglament del present tràmit.

Descripció

L'Ajuntament juntament amb la Regidoria d'Igualtat realitza la tercera edició de la Fira de Dones Artesanes que se celebrarà el dia 10 de juny de 2023. La present fira té com a objectiu promoure i afavorir l'emprenedoria i l'ocupació de les dones.

Organisme competent / Responsable
l'Ajuntament
Àrea tramitadora
Regidoria d'Igualtat
Qui el pot demanar

Podran sol·licitar l'inscripció a la III Fira de Dones Artesanes, totes aquelles persones físiques que compleixin els següents requisits:

 • Ser major d'edat
 • Ser dona (cigènere o transgènere)
 • Crear artesania pròpia
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Tramitació electrònica.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de sol·licitud
Del 16 de març al 20 d'abril.
Normativa
Totes les persones que sol·licitin la inscripció a la III Fira de Dones Artesanes, pel sol fet de signar la sol·licitud estan obligades a complir el reglament del present tràmit.
Termini de Resolució
El termini de resolució de la present sol·licitud, serà com a màxim de 15 dies hàbils després de la finalització del present tràmit.
Silenci administratiu
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (st.hipolit@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8512, Sant Hipòlit de Voltregà, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 08/05/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.