Inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites en el Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (Font: Gencat) inscriure-les en el Registre municipal d'Entitats i Associacions.

El Registre municipal d'Entitats i Associacions té com a finalitat que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i organitzacions del municipi, els seus objectius i la seva representativitat, a fi i efecte d'afavorir el suport i el foment de l'associacionisme i la participació ciutadana.

Les entitats registrades poden:

  1. Sol·licitar l'ús de recursos, equipaments i espais públics. Ús d'equipaments municipals
  2. Presentar-se a la convocatòria de subvencions. Tràmits relacionats amb les subvencions
  3. Formar part de consells i òrgans de participació municipal.

Per donar-se d’alta al Registre municipal d’Entitats i Associacions, cal emplenar digitalment aquest formulari i adjuntar-lo al formulari electrònic d'instància genèrica, juntament amb la resta de dades i documents que s'indiquen en el mateix formulari.

En termini
Preu / Taxa
Gratuït.
Descripció

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites en el Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (Font: Gencat) inscriure-les en el Registre municipal d'Entitats i Associacions.

El Registre municipal d'Entitats i Associacions té com a finalitat que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i organitzacions del municipi, els seus objectius i la seva representativitat, a fi i efecte d'afavorir el suport i el foment de l'associacionisme i la participació ciutadana.

Les entitats registrades poden:

  1. Sol·licitar l'ús de recursos, equipaments i espais públics. Ús d'equipaments municipals
  2. Presentar-se a la convocatòria de subvencions. Tràmits relacionats amb les subvencions
  3. Formar part de consells i òrgans de participació municipal.

Per donar-se d’alta al Registre municipal d’Entitats i Associacions, cal emplenar digitalment aquest formulari i adjuntar-lo al formulari electrònic d'instància genèrica, juntament amb la resta de dades i documents que s'indiquen en el mateix formulari.

Canals de tramitació
Electrònic
Informació bàsica sobre protecció de dades:

Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable. Ajuntament de Sant Celoni.

Finalitat. Gestió del Registre d'Entitats del municipi i tramitació de les notificacions a l'Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Drets. D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol·licitud dirigida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o pels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Informació addicional ampliada a Protecció de dades personals.

Actualitzat el 03/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.