Queixes, suggeriments i propostes

En termini
Fitxa informativa del tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet formular preguntes, suggeriments, queixes i propostes d'actuació o millora.

Les persones que vulguin fer una consulta o presentar una reclamació, queixa o denúncia relacionada amb el consum, cal que s'adrecin al tràmit Reclamació, queixa i denúncia de consum.

Organisme competent

Ajuntament de Sant Celoni

Àrea tramitadora

La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona. Si s'actua amb una representant, aquesta ha d'estar autoritzada i acreditada.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu/Taxa

Gratuït.

Formularis

Instància genèrica.doc (només per a la tramitació presencial)

Dades i documents

Podeu aportar els documents que considereu oportuns.

Canals de tramitació

Electrònic

Correu electrònic: iris@santceloni.cat

Telefònic: 938 641 200

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Xarxes socials:

Estan obligades a l'ús del canal electrònic, en les seves relacions amb les Administracions Públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les persones que actuïn en exercici d'una activitat professional sotmesa a col·legiació obligatòria, les empleades públiques amb motiu de la seva relació laboral i les representants de qualsevol de les anteriors, així com aquelles que s'estableixi reglamentàriament (article 14.2 de la Llei 39/2015).

Normativa

Termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la queixa, suggeriment o proposta hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable. Ajuntament de Sant Celoni.

Finalitat. Atendre i gestionar el dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament.

Drets. D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol·licitud dirigida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o pels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Informació addicional ampliada a Protecció de dades personals.

Actualitzat el 08/02/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.