Sol·licitud d'incorporació/ratificació de membres del Consell de Poble de la Batllòria

Aquest tràmit permet renovar i/o ratificar la pertinença en el Consell Territorial de Poble de la Batllòria.

En termini
Preu públic/Taxa

Gratuït.

Dades i documents

En tots els casos:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Document d’identitat de la persona interessada.

Si la persona sol·licitant ho fa en representació d’una entitat:

  • Certificat de la Secretaria de l’entitat, de l’acord del màxim òrgan, de nomenament de la persona representant (disposeu d’un model de certificat a l’apartat Formularis).

Descripció

Aquest tràmit permet renovar i/o ratificar la pertinença en el Consell Territorial de Poble de la Batllòria.

Qui el pot demanar
  • Persones a títol individual.
  • Representants de les entitats.
Canals de tramitació
Electrònic

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Quan es pot demanar

A partir del 14 d’octubre de 2019.

El Ple de l’Ajuntament de finals de novembre aprovarà la nova configuració del Consell de Poble. Per això és important que, qui en vulgui formar part, lliuri la sol·licitud abans del 8 de novembre de 2019. Si bé són possibles incorporacions posteriors, cal tenir present que estaran condicionades a la celebració dels plens municipals.

Normativa

Reglament orgànic del Consell Territorial de Poble de la Batllòria (vegeu les Ordenances reguladores i reglaments).

Altra informació d’interès

A la web del Consell de Poble de la Batllòria hi trobareu notícies, informació de les seves entitats membres, documents i recursos.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Celoni és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (santceloni@santceloni.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8470, Sant Celoni, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 30/11/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.