En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent en relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i a la inscripció als registres corresponents.

DECLARACIONS D'INTERESSOS, ACTIVITATS I PATRIMONI DELS REGIDORS DE LA LEGISLATURA 2019-2023

Data 15-06-2019

Àmbit Interessos

Documents DECLARACIO INTERESSOS CARRECS ELECTES 2019