Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

0 Registres carregats
NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
G43345438 ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA CONTRAPUNT CONVENI CONCESSIÓ DIRECTA D’UNA SUBVENCIÓ A L'ESCOLA CONTRAPUNT ANUALITAT 2019 29-06-2019 Foment de l'educació musical al municipi de Santa Oliva Concessió directa Base 57 de les Bases d'execució del pressupost 2019 (Bases generals per l’atorgament de subvencions a entitats) 1700.0 1275.0 Informe fiscalització CONVENI CONCESSIÓ DIRECTA D’UNA SUBVENCIÓ A L'ESCOLA CONTRAPUNT ANUALITAT 2019
G43456219 ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LA PARELLADA CONVENI PER A LA CONCESSIÓ DIRECTA D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LA PARELLADA. CASALS ESTIU ANUALITAT 2019 26-09-2019 EDUCATIU Concessió directa Base 57 de les Bases d'execució del pressupost 2019 (Bases generals per a l’atorgament de subvencions o ajuts a entitats) 4700.0 Informe fiscalització CONVENI CONCESSIO DIRECTA SUBVENCIO AMPA 2019
G08885311 INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS ANY 2019 06-08-2019 Estudi i difusió de la cultura en l’àmbit penedesenc en general i en el d’aquest municipi en particular. Concessió directa d'un patrocini 500.0 500.0 Informe fiscalització CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SANTA OLIVA I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS