A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

TAULER D'ANUNCIS MUNICIPAL:  https://santaoliva.eadministracio.cat/board