Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe o un tècnic municipal.
En termini
Requisits previs

Amb caràcter general, no cal complir cap requisit específic.

En cas que sigueu un grup d'interès, en els termes definits pel Decret 171/2015, de 28 de juliol, caldrà que abans de mantenir la cita amb el càrrec electe us inscriviu prèviament al registre de grup d'interès corresponent.

Més informació: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/

Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar
Amb caràcter general, no cal aportar documentació.
Descripció
Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe o un tècnic municipal.
Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
Serveis interns.
Qui el pot demanar

La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  •  Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de Catalunya (en la seva versió modificada pel Decret llei 1/2017, de 14 de febrer).
Termini de Resolució
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa del silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Vies de reclamació
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sallent és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (sallent@sallent.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. de la Vila, 1, 8650, Sallent, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 08/12/2021

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.