Certificat de pagament d'un tribut municipal

Duplicat d'un document de pagament que emet l'Ajuntament a instància de la persona interessada.
 

 

 
En termini
Descripció
L'ajuntament té cedit aquest tràmit a l'organisme de gestió tributaria, per tan no serà un tràmit instantani.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Rubió
Àrea tramitadora
Secretaria
Qui el pot demanar
L'interessat, o la persona degudament autoritzada per representar-lo.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Per internet.

En cas de persona física també es pot sol.licitar de manera presencial.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Rubió és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (rubio@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Ajuntament, s/n, 8719, Rubió, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 11/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.