Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Nom de l'ens dependent Tipus ens dependent Web ens dependent Tipus relació Descripció tipus pare Nom complert pare Codi INE ens fill Enllaç Més informació Prioritat
Roquetes Comunicació Altres Web ens dependent Pertany Ajuntament Ajuntament de Roquetes 4313313032 www.antenacaro.cat

a) Crear un sistema de comunicació municipal que garanteixi que la població estigui informada del que passa a la seva ciutat, utilitzant tots els mitjans tècnics multimedia que siguin possibles.

b) Donar a conèixer als ciutadans els projectes i actuacions de la Corporació local.

c) Potenciar la participació de la ciutadania en els mitjans de comunicació públics municipals.

d) Actuar com a dinamitzador de la vida social i cultural de la ciutat en el seu sentit més ampli.

e) Promoure la utilització dels serveis municipals i l’assistència als actes que ofereix l’Ajuntament, així com el tarannà de les entitats de la ciutat.

f) Assessorament en matèria comunicativa a les diferents àrees de l’Ajuntament de Roquetes.

g) Establir convenis amb altres institucions o entitats per a la consecució de les finalitats de “Roquetes Comunicació”.

h) Promoció externa de la ciutat.

i) Gestionar els mitjans de comunicació municipals i els recursos tècnics i humans.

j) Fomentar la creació d’un arxiu municipal de la informació històrica rellevant de la ciutat.

k) Elaborar i coordinar les campanyes de comunicació de l’Ajuntament.

l) Coordinar els convenis amb altres mitjans de comunicació i participar-hi si és el cas.

1