En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

L'Ajuntament de Roquetes no té cap resolució sobre incompatibilitats en els alts càrrecs.