Quan l'ens creï una llista per accedir als processos de formació i promoció que convoqui, aquest és el lloc on la trobaràs. Consulta si n'hi ha alguna en aquests moments.

Actualment l'Ajuntament de Roquetes no té obert cap procés de formació ni de promoció interna.