Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

A l'Ajuntament de Roquetes no hi ha cap estudi d'impacte ambiental i paisatgístic.