Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Actualment, a l'Ajuntament de Roquetes, no hi ha cap projecte normatiu en curs.