Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

ANY NÚM. SENTÈNCIA DATA JUTJAT PARTS OBJECTE COMENTARIS
DEMANDANT DEMANDAT
2016 -----           No hi ha actualment cap resolució judicial rellevant
2015 -----           No hi ha cap resolució judicial rellevant
2014 61/2014 05/03/14 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona ARC Ajuntament de Roquetes Incompliment de contracte per retard en pagament de quotes Sentència apel.lada al TSJC
158/5014 31/03/14 Jutjat Instrucció 3 Tortosa Ajuntament de Roquetes D.R.L./D.L.A/M.A.G.R Delicte de lesions greus Sentència ferma
2013 251/2013 20/06/13 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A. Ajuntament de Roquetes Impugnació acord de Ple de data 28/03/2011 mitjançant el qual s'adjudica a SOREA el contracte de gestió del Servei Públic d'Aigua Potable Sentència apel.lada al TSJC