Quines són les preguntes que la ciutadania i les organitzacions fan a aquest ens amb més freqüència? Aquí podràs veure-les i també en coneixeràs les respostes.

Bàsicament les consultes es referereixen als següents àmbits:

- recollida de residus

- taxes i impostos municipals

- utilització de material i equipaments