Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Ple de l’Ajuntament de Ripollet, en la seva sessió de data 27 de setembre de 2018, adoptà l’acord d’aprovació inicial del  Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats.