Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
1 Plaça d'agent de la Policia Local 1 02-06-2020 17-07-2020 1361 1/2020 Concurs oposició Funcionari C2 Policia Local finalitzada 17-07-2020 Ajuntament de Ripoll 02/06/2020 Admesos i exclosos, nomenament de tribunal i fixació de dates d'examen
Acta tribunal qualificador
Auxiliar administratiu/va amb destí a l'Oficina de Turisme (Central de Reserves) de l’Ajuntament de Ripoll 1 17-01-2020 22-06-2020 e-03.02.1463 5/2019 Concurs Oposició Laboral temporal Subgrup C1 (anterior Grup C) Finalitzat 17-06-2020 Sala Eudald Pradell de l'Ajuntament de Ripoll Document 3 exclosos i admeos turisme.pdf
Acta opos català turisme.pdf
Acta opos català turisme definitiva.pdf
Acta definitiva aux. Turisme
ANUNCI ADMESOS I EXCLOSOS PROCES SELECTIU CONTRACTACIÓ PERSONAL ACTIVITATS ESTIU 2020.- concurs règim laboral temporal Director i Monitor de Lleure ANUNCI ADMESOS I EXCLOSOS PROCES SELECTIU CONTRACTACIÓ PERSONAL ACTIVITATS ESTIU 2020
Acte tribunal qualificador Places d'agent policia local de Ripoll 5 28-10-2019 03.021461 2/2019 Concurs oposició Funcionari Acta 28 octubre.pdf
Tècnic d’administració general 1 01-10-2019 03.02.1463 4/2019 directa A1 graduat o llicenciat en dret o ciències polítiques En Procés Tècnic administració general
Agents de la Policia Local 5 22-08-2019 03.02.1461 2/2019 Concurs Oposició Funcionari Subgrup C2 (anterior Grup D) En procés 17-10-2019 Consultar Document Consultar Llistat definitiu exclosos i admesos i dates i llocs proves 5 agents policia local
Acta Proves físiques
Resultats proves
Llistat provisional d’admesos i exclosos Agents Policia Local i Tribunal 5 22-08-2019 03.02.1461 2/2019 concurs oposició Funcionari Subgrup C2 (anterior Grup D) En procés Llistat Provisional Admesos i Exclosos
Nomenament Tribunal
Rectificació i esmena de les bases reguladores del procés de selecció d’agent de la Policia 5 10-05-2019 03.02.1461 2/2019 concurs oposició Funcionari C-2 En procés BOP 160 Bases 5 agents.pdf
Acta contractació PYFER EFA150/16 1 11-07-2019 e-03.02.1461 Concurs oposició Laboral Temporal Finalitzat Acta Contractació PYFER
Admesos i exclosos Aux. Adm. programa PYRFER EFA / Data Proves 1 27-05-2019 06-06-2019 e-03.02.1461 concurs oposició laboral temporal En procés 06-06-2019 Sala Govern Ajuntament de Ripoll Admesos i Exclosos Aux. Admin Programa PYRFER
RESULTATS DE LA PROVA CORRESPONENT AL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN 1 22-05-2019 22-05-2019 03.02.1463 2/2019 Urgència Funcionari C2 Seguretat ciutadana i Trànsit En tràmit Resultat Prova Policia Local Urgència
Agent de la Policia Local (Urgència) 1 01-05-2019 03.02.1463.2/2019 Urgència Funcionari C2 Seguretat ciutadana i Trànsit En tràmit Anunci requisits
Dinamitzador Punt Òmnia Eudald Graells 1 29-10-2018 Concurs Oposició Laboral Temporal C1 Àrea de Servei a les persones Contractació - nomenament Personal Punt Òmnia
Caporal 1 03-07-2018 03.02.1461 6/2018 Concurs oposició Funcionari C2 Seguretat Ciutadana i Trànsit Desert - Finalitzat BOPG 03/07/2018 Llista definitiva, Tribunal i convocatòria proves
Convocatòria de proves
Tècnic Administració General 1 03-07-2018 03.02.1461 5/2018 Concurs oposició Funcionari interí A1 Jurista En tràmit 13-12-2018 AJUNTAMENT DE RIPOLL BOPG 03/07/2018 - 15/10/2018 Nomenament
Auxiliar Administratiu - OAC - Finestreta Única 1 24-05-2018 29-11-2018 03.02.1461 3/2018 Concurs oposició Laboral temporal C2 Atenció Ciutadana Contractació - Nomenament 26-11-2018 Ajuntament de Ripoll BOPG 24/05/2018 - DOGC 11/06/2018 ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
Personal laboral temporal activitats d'estiu 12 03-04-2018 03.02.1460 - 1/2018 concurs Laboral temporal Diverses Àrea de Serveis a les Persones - Esports FINALITZAT Admesos i exclosos
Arquitecte tècnic municipal 1 12-03-2018 17-05-2018 03.02.1461 2/2018 Concurs oposició Funcionari interí A2 Urbanisme i Obres Nomenament - Contractació 26-04-2018 Ajuntament de Ripoll BOPG 12/02/2018 - DOGC 21/03/2018 Acta Tribunal
Nomenament - Contractació
Suport administratiu servei de premsa, comunicació, participació i educació 1 12-02-2018 11-06-1918 03.02.1461 1/2018 Concurs oposició Laboral temporal C1 Premsa, comunicació, participació i coneixement Nomenament - Contractació 09-05-2018 Ajunament de Ripoll BOPG 12/03/2018 - DOGC 21/03/2018 Acta del Tribunal
Nomenament - Contractació
Caporal 1 04-01-2018 03.02.1461 7/2017 Concurs oposició - promoció interna Funcionari C2 Civisme, Convivència i Seguretat Ciutadana DESERT - FINALITZAT 25-04-2018 Ajuntament de Ripoll BOPG 04/01/2018 - DOGC 10/01/2018 Acta del Tribunal
Declaració desert
Per tal de consultar l'estat dels processos de selecció, cal consultar els resultats de les convocatòries de personal.