Inscripcions de naixements

Quan un nadó neix, els pares l’han d’inscriure al Registre Civil de naixement o bé de residència.
En termini
Requisits previs
  • Si es tria inscriure’l al Registre de residència, el lloc de naixement que constarà al Llibre de Família serà el de la residència.
  • Quan es necessitin certificacions de naixement s’hauran de demanar al municipi on s’hagi registrat el naixement.
Documentació a aportar
  • Qüestionari per a la declaració de naixements degudament complimentat.
  • Certificació del centre sanitari que no han promogut la inscripció en cap Registre Civil.
  • Fotocòpia DNI / NIE / Passaport dels pares.
  • Llibre de família dels pares, si en tenen.
Descripció

Quan un nadó neix, els pares l’han d’inscriure al Registre Civil de naixement o bé de residència. Cal tenir present que:

  • Si es tria inscriure’l al Registre de residència, el lloc de naixement que constarà al Llibre de Família serà el de la residència.
  • Quan es necessitin certificacions de naixement s’hauran de demanar al municipi on s’hagi registrat el naixement.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Puigdàlber és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (puigdalber@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. de la Vila, 1, 8797, Puigdàlber, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 11/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.